Šta nudimo

North American nudi repromaterijale za kablovsku industriju kao i gotove proizvode kablovske industrije. Negujemo i razvijamo stabilne, pouzdane i dugoročne partnerske odnose kako sa dobavljačima, tako i sa kupcima.

+ Detaljnije

Iskusan tim

North American zapošljava mlade i stručne kadrove, ali i kadrove koji poseduju dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova iz naše delatnosti. Nas stalni zadatak je razvoj, obrazovanje, podizanje nivoa svesti, obuka i podsticanje svih zaposlenih da shvate svoju odgovornost za kvalitet proizvoda/usluga.

+ Detaljnije

Najviši standardi

Najviši standardi: North American svoj poslovni ugled gradi primenjivanjem i stalnim poboljšavanjem efikasnosti i efektivnosti uspostavljenog integrisanog menadžmenta sistemom (IMS) - sistema menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i sistema upravljanja zaštitom životne sredine, prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005

+ Detaljnije