Sertifikati

North American d.o.o. poseduje sledeće sertifikate:

SRPS ISO 9001:2008

Sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda za oblast trgovina elektrotehničkom robom, opremom i sirovinama za njihovu proizvodnju.
Download

SRPS IS0 14001:2005

Sistem menadžmenta zastitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda za oblast trgovina elektrotehničkom robom, opremom i sirovinama za njihovu proizvodnju.
Download